homepageADVIES – OPLOSSING – UITVOERING

BIJ VRAAGSTUKKEN OP HET GEBIED VAN PROCES, GOVERNANCE EN INTEGRITEIT

Ik ben een ervaren bestuurder en toezichthouder met hart en oog voor zorgvuldigheid en moraal. Ik ben analytisch en pragmatisch en pak door waar nodig.

In mijn jarenlange bestuurlijke ervaring heb ik ervaren hoe belangrijk het is om te borgen dat bestuur, governance en toezicht in een organisatie, zowel profit als non-profit, goed is georganiseerd en wordt nageleefd. De maatschappelijke taak van non-profitorganisaties stelt extra eisen stelt aan goed bestuur en adequaat toezicht en vraagt om wegen voor het afleggen van maatschappelijke verantwoording aan de belanghebbenden (stakeholders).

Graag geef ik u en/of uw organisatie advies hoe duidelijkheid en houvast te creëren voor de wijze waarop toezichthouders hun werk moeten doen en waarover zij verantwoording hebben af te leggen. Desgewenst breng ik het ook in praktijk.

Ik ben beschikbaar als:

  • adviseur voor proces, governance en integriteit
  • interim-manager
  • commissaris/toezichthouder
  • begeleider zelfevaluatie toezichthouders
  • dagvoorzitter